Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De Drone Salon, die plaatsvond op 23 mei 2014, bood een overzicht van de uitdagingen en mogelijkheden van de zich snel ontwikkelende drone-technologie, zowel op het slagveld als in de publieke ruimte. Tijdens dit seminar werden demonstraties en presentaties afgewisseld door gesprekken tussen Malkit Shoshan, Ethel Baraona Pohl en deskundigen op vele terreinen: juristen, activisten, civiele en militaire drone-operators, kunstenaars, schrijvers en designers

In de gesprekken werd nader ingaan op de ruimtelijke effecten van het inzetten van drones in oorlog en vredestijd. Het seminar was onderdeel van het Drones and Honeycombs project en vormt onderdeel van een serie publieke evenementen over drones, georganiseerd in samenwerking met Studio-X, Columbia University, DPR-Barcelona, FAST, The Center for the Study of the Drone in NY.

Drone Salon: Achtergrondinformatie

Drones zijn onbemande vliegtuigjes die op afstand worden bestuurd, of – wat intussen steeds vaker het geval is – een voorgeprogrammeerde missie volbrengen. Aanvankelijk werden ze ontwikkeld voor de inzet in conflictsituaties, maar inmiddels zijn er meer toepassingen. De technologie leent zich namelijk ook voor diverse civiele doeleinden. Zo functioneren er drones in de agrarische sector en de jacht, en observeren ze stedelijke gebieden. Ze kunnen objecten vervoeren (van bommen tot boeken en pizzadozen) en in conflictsituaties zowel aanvalsmanoeuvres uitvoeren als ondersteuning verlenen bij de distributie van medische benodigdheden. Drones zijn goedkoop te produceren en de afgelopen jaren bovendien sneller en kleiner geworden. Ze vliegen solo-missies en kunnen ook in formatie opereren.

De drone-technologie en de expansie van het operationeel gebied hangen ten nauwste samen met de technologische evolutie die de inzet van virtuele technieken en het gebruik van data in besluitvormingstrajecten teweeg heeft gebracht. Daardoor is het proces van besluitvorming zelf veranderd. Steeds vaker zijn besluiten niet meer gebaseerd op onomstotelijk bewijs, maar op speculatieve scenario's.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Deelnemers Drone Salon

Ethel Baraona Pohl

Ethel Baraona Pohl is een criticus, blogger en curator. Ze is mede-oprichter van dpr-barcelona en redacteur van Quaderns. Ze schreef artikelen voor onder meer Domus, Volume, The New City Reader en MAS Context. Pohl heeft op verschillende plekken haar werk getoond, waaronder Postópolis! DF en het internationale architectuurfestival Eme3. Ze is Associate Curator voor Adhocratie, een project dat te zien was bij de de Istanbul Design Biënnale in 2012 en The New Museum, New York in 2013. Samen met César Reyes Nájera is ze curator van het derde Think Space programme met als thema ‘geld’.

Quirine Eijkman

Quirine Eijkman is senior onderzoeker en docent bij het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme, Universiteit Leiden. Daarnaast is ze consultant voor Justice Q&A. Daarvoor werkte ze bij het Police and Human Rights Programme van Amnesty International, de Commissie voor de Rechten van de Mens van de Nederlandse Adviesraad voor Internationale Betrekkingen, de Roosevelt Academy van de Universiteit Utrecht, het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) en het Rode Kruis, afdeling Internationaal Humanitair Recht. Momenteel is ze bestuurslid van UPEACE in Den Haag en lid van de adviescommissie van het Nederlandse Platform Burgerrechten en de Nederlandse afdeling van de Internationale Commissie van Juristen (NJCM), waar ze tussen 2005 en 2011 ook (vice)president was. Ze heeft geschreven over de neveneffecten van veiligheidsmaatregelen voor mensenrechten, hervorming van de politie en de mobilisatie van mensenrechtenorganisaties. Haar aandachtsgebieden zijn onder meer veiligheid en mensenrechten, terrorismebestrijding, rechtspraak in overgangstijden en de rechtssociologie.

Catherine Harwood

Catherine Harwood is een PhD-kandidaat van het Grotius Centrum voor Internationale Juridische Studies aan de Universiteit van Leiden. Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe internationale fact-finding-missies in (post-)conflictsituaties kunnen worden gecoördineerd en geharmoniseerd om de internationale gerechtigheid en verantwoordelijkheidszin te versterken. Harwood heeft in 2012 aan de Universiteit van Leiden cum laude haar masterdiploma rechten behaald op het terrein van het publiek internationaal recht, met behulp van een Rotary-beurs. Harwood heeft twee jaar gewerkt bij het Hof van Hoger Beroep in Nieuw-Zeeland en was als fellow en onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Victoria. Ze heeft ook stage gelopen bij het Internationaal Strafhof en bij het programma van de International Bar Association van het ICC.

Yael Messer

Yael Messer is een freelance curator. Ze heeft deelgenomen aan De Appel Curatorial Programme in Amsterdam. Messer werkt op internationaal niveau samen met musea, kunstinstellingen en onafhankelijke presentatieplekken. Messer ontving de 2013 Artist Grant voor haar samenwerking met de 13de Biennale van Istanbul. Ze presenteert haar recente lezing ‘Decolonized Skies: George Clooney, Drones and the democratization of the view from above’.

Pieter Mink

Luitenant-kolonel Pieter Mink is een hoge adviseur bij de legerstaf in Utrecht. In deze positie is hij tevens verantwoordelijk voor de vluchtveiligheid, kwaliteit en luchtwaardigheid van UAS. Mink heeft gediend bij drie missies: bij UNPROFOR, als militaire waarnemer van de VN in Bosnië, van juli 1993 tot februari 1994; bij de SFIR-missie, van juli 2004 tot maart 2005, in de MN Division CS in Al Hillah, Irak, waar hij als stafofficier verantwoordelijk was voor alle trainingen van de Iraakse Nationale Garde; bij HQ ISAF in Kaboel, van juli 2009 tot februari 2010, als stafofficier Information Operations.

Ruben Pater

Ruben Pater is een in Amsterdam woonachtige Nederlandse ontwerper. Zijn missie is het creëren van visuele verhalen over ingewikkelde politieke kwesties. Zijn ‘Drone Survival Guide’ kreeg in 2013 brede aandacht als een onderwijskundig instrument over drones, dat als politiek statement functioneerde. Andere projecten zijn 'de Eerste Nederlandse Overstromingsgids', een onderzoek naar rampencommunicatie in tijden van klimaatverandering, en ‘Double Standards’, een onderzoek naar maritieme handel en Somalische piraterij. Momenteel geeft hij les aan de communicatie-afdeling van de Design Academie in Eindhoven en werkt hij aan een citizen journalism-project in landen met censuur.

Malkit Shoshan

Malkit Shoshan is een architect. Ze is de oprichter en directeur van de in Amsterdam gevestigde architectuur denktank FAST, de Foundation for Achieving Seamless Territory. In haar werk verkent ze de relaties tussen architectuur, politiek en mensenrechten. Shoshan is de auteur van het bekroonde boek Atlas of the Conflict, Israël-Palestina. Ze is een promovendus aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en ontwikkelt het project ‘Drones and Honeycombs’ als fellow researcher bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam.

Matthew Stadler

Matthew Stadler is schrijver. Hij heeft vijf romans geschreven, en diverse prijzen en fellowships ontvangen als erkenning voor zijn werk. Recenter heeft hij het boek Deventer geschreven, een verhaal over hoop en macht in de architectuur. Daarnaast heeft hij de Premsela-lezing van vorig jaar gehouden, waarin hij onder meer speculeerde over de rol van drone-technologieën in een surveillance-staat. Een Nederlandse vertaling van deze tekst, ‘Interior Decorating in War-Time’, is onlangs verschenen in De Gids.

Eyal Weizma

Eyal Weizman is architect, hoogleraar Beeldculturen en directeur van het Centrum voor Onderzoeksarchitectuur aan Goldsmiths, de Universiteit van Londen. Sinds 2011 is hij ook directeur van het door de Europese Onderzoeksraad gefinancierde project ‘Forensische Architectuur – over de plaats van de architectuur in het internationaal humanitair recht'. Sinds 2007 is hij lid van het architectuurcollectief DAAR in Beit Sahour/Palestina, waarvan hij mede-oprichter was.

Liam Young

Liam Young is een architect die werkt in de ruimtes tussen design, fictie en de toekomst. Hij is oprichter van de denktank over de stedelijke toekomst Tomorrows Thoughts Today (TTT), een groep waarvan het werk de mogelijkheden onderzoekt van fantastische, perverse en denkbeeldige urbanismen. Met TTT is hij als adviseur opgetreden en heeft hij workshops gegeven over speculatie, opkomende technologieën en toekomstvoorspellingen voor firma's als Arup - Drivers for Change, Phillips Technologies, BBC, de filmindustrie en diverse organisaties op het gebied van kunsten en wetenschappen. Tot zijn projecten behoren ‘Under Tomorrows Sky’, een set voor een science fiction-film over een fictieve stad van de toekomst, ontwikkeld door samenwerkingsverbanden met wetenschappers en technologen, en ‘Electronic Countermeasures’, een zwerm quadcopter-drones die door de stad zweeft om een piraten-internet en filesharing-hub te faciliteren.

datum
23/05/2014
tijd
10:00
 
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam